10        11       12       13   

Växtlokaler och miljöbilder i Närke och Örebro län

almdöd i Herrfallsäng NR

almdöd vid Tarstaborg, Sköllersta
björkhage, Kvarsätter, Svennevad
Björskogsnäs NR
blåbärsskog, Svennevad
Broby äng NR
dvärgvårlök i mängd, Hammar 
Egbyåsens backsippor
Ekenäsvikens näckrosor, Sotterns NR
fridlysta tallar, Skogaholm, Svennevad
fågelbärsskogen Vinala
Garphyttans nationalpark
Garphyttans NP, äng
Geråsens naturreservat
Geråsen NR, ekstock
granplanterade åkrar Segoltorp, Sköllersta
granplanterad gullviveäng, Tarsta, Sköllersta
granplanterad ödetomt, Segermon, Svennevad
guldkörvel, Sanna Hed
gullviveäng, Skruke, Sköllersta
Hammarmaden, dvärgvårlök
Hammar gård, vårlök
Herrfallsäng NR
Igeln, eutrof  skogssjö, Sköllersta-Svennevad
kal korsmåra-lokal, Pålsboda
Korstallens kyrkoreservat
Nalavibergs ekäng, NR
Naturreservatet Herrfallsäng
Naturreservatet Nalavibergs ekäng
Naturreservatet Geråsen     
Naturreservatet Sottern
Naturreservatet Broby äng
Naturreservatet Björskogsnäs
Naturreservatet Oxaryggen
Naturreservatet Sköllersta prästäng
Naturreservatet Stommens ekäng, Viby
Naturreservatet Stenön
Omhälla fornborg, Sköllersta, vårgrönska
Oxaryggens naturreservat
planterad granskog, Hälla, Sköllersta
rotkörvel, Karlslund Örebro
rutlåsbräken, Breven
Sandbergs mosse
Skepphultaskogens jätteträd
skogsbrandfältet, Svennevad
Skymossen i Hallsberg
Sköllersta prästäng, NR
Skåle naturreservat
Stenön, gammelskog, Svennevad
Stommens NR, Viby
strandlummerlokal, Ormhult
Sumpviolmiljö, Fylinge
tallskog, Vissbodamon, Hallsberg
Tomta hagar
Ullavi ekhage, Sköllersta
vattenaloe, Sofieholmen, Sottern
Vattenparken, Örebro
vägkant, Kvismaren
 

Till startsidan

Bildgalleriet 

 Växter

Uppdaterat 2010-03-09