Klasserna 3 och 4 i Sköllersta skola 1911. Lärarinna: Fröken Harberg, gift Carlberg. 

 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet