Foto från Norrgatan 18 ut mot Västergatan och Norra Promenaden.         Foto från 1940-talet, lämnat av Sirkka-Liisa Wästergård.

 Vi ser t.v. Västergatan 5 och 6. Uppe i backen bland tallarna är Parkgatan 1 och allra längst upp är det kanske Norra Pomenaden 4.

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet