Glottra såg.          Foto kanske efter 1954GAMLA BILDER FRÅN SVENNEVAD & SKOGAHOLM  

Svennevad Skogaholms herrgård Skogaholms bruk och omgivningar Gårdar under Skyllbergs bruk 1908 Haddebo & Bavlinge

Svennevadsfotografen GF Hallbergs bilder

.

SVENNEVAD (5)   -   Folk, arbete och verksamheter

 Klingsågare, Svennevad 1913 Arbetare vid Glottra såg Arbetslag vid Glottra såg 1929

Glottra såg. Kanske 1920-talet Glottra kolgård och brädgård                                     Glottra såg.          Foto efter 1954
Skördearbete på Bilsgården, Svennevad Skogsplanterare, Svennevad ca 1900
 Skördearbete på Prästgården, Svennevad  Karl Ericsson hämtar kalvar 1928  Skomakare Gustav Moberg

 Haddebo bruk ca 1910  Syförening i Svennevad på Stockholmsbesök Svennevads hemvärn ca.1960
Barnmorskan Johanna Pettersson i Annelund, Glottra. Hon var barnmorska i Svennevad åren 1894-1924 (enligt boken "Ett läkardistrikt berättar" av Per Hemberg.  Per Johan Pettersson, Annelund, make till barnmorskan Johanna Pettersson.  Barnmorskan Johanna Pettersson i sitt hem Annelund, Glottra. Till höger hennes make Per Johan. Mellan dem sitter dottern Melin.
Varje barnmorska måste avlägga en ed som måste följas till pungt och pricka. Här är första meningen i denna ed (Hämtat ur Per Hembergs bok " Ett läkardistrikt berättar"): Jag, Johanna Vilhelmina Pettersson lofvar och svär vid Gud och Hans heliga Evangelium att jag, i alla mina barnmorskebefattningar, skall så förhålla mig, så jag inför gud och mitt samvete ansvara kan, troget följa de kunskaper jag inhämtat, och mig från vidskepliga företag vackta, så att jag med Guds hjelp och bistånd, ömt, troget och oförtrutet betjäna kan hvar och en som mig tillitar, det vare sig hög eller låg, rik eller fattig, och natt eller dag; samt göra min yttersta flit, att Qvinnan som jag kallas och hämtas till, med minsta fara förlöst blifver, och fostret, såvida möjligt är, med lifvet till verlden kommer, och njuter det heliga dopet, samt behörig vård och skötsel.   (Detta är bara första meningen i den långa och vackert formulerade ed, som alla barnmorskor måste avlägga på den tiden)

 

 

 

Barnmorskan Johanna Pettersson på gamla dar tillsammans med maken Per Johan och dottern Melin, Annelund, Glottra

 

   Bilderna av Johanna har lämnats av Conny Månsson, Örebro, i september 2014 och är hämtade ur hans mor Daisys album. Barnmorskan Johanna är Connys morfars mor. 

                                                                                                                                                                                                                     Fler bilder från Svennevad >>>

Tillbaka  till startsidan

Bildgalleriet

Förstora bilderna genom att klicka på dem!

Fler bilder från Svennevad & Skogaholm:  1         3    4    5       7   8     9     10    11   12    13    14   15   16    17     18    19   20    21   22   23   24   25   26   27  28    29  30    31   32    33   34    35   36   37   38   39   40    41   42   43   44  45  46