Hallsbergs Naturskyddsförening

                                                  Exkursion till mosippor på Vissbodamon och Lerbäcksåsen.     (Några bilder kan förstoras om man klickar på dem)

Sommarvärmen i slutet av april hade fått sipporna att snabbt närma sig ett överblommat stadium. Bilden här bredvid visar hur vackra mosipporna var tio dagar tidigare när de just hade slagit ut. Några små ludna knoppar tittar också upp ur bladrosetten.

Fjorton personer deltog i utfärden, Förutom hallsbergare var det flera från Kumla Naturskyddsförening och från Örebro läns botaniska sällskap. 

Vi kunde konstatera att blomningen på Vissbodamon inte alls var så rik som i fjol. Det var bara de gamla plantorna som hade några blommor och knoppar. Plantorna som tillförts reservatet genom sådd 2004 levde vidare men hade inga blommor, och sådderna 2006 är det tveksamt om det blir några kraftiga plantor av. Under fjolåret såddes ytterligare ett par tusen frön i 10 nya brandytor, både mosippor och backsippor, och vi kunde se många små pigga plantor.

 Vi fortsatte söderut i landskapet och stannade till vid Estabo söder om Åsbro vid bäckravinen med skunkkallor. De är införda från Nordamerika och det sades att den skyldige till detta var professor Rutger Sernander. Han bodde uppströms vid Klockarhyttan. Nu hade de vackra gula kallorna spridit sig längs ravinen ända ned till Estabosjön.

Några tyckte sig känna en svag doft från de vackra blommorna.. Var det av skunk?

Om vi tyckte det var lite snålt med blommande mosippor på Vissbodamon så blev det så många fler när vi en stund senare vandrade på Lerbäcksåsen. Där blommade ca 50 plantor med mer än 70 blommor. Tyvärr var även de på väg att blomma över. Vi kunde också konstatera att flera blommor blivit avbitna, kanske av rådjur eller hare? Extra roligt med alla dessa sippor på åsen är att de var uppkomna ur en sådd  "helt nyligt". De hade bara två somrar bakom sig men var nu så livskraftiga att de blommade och några av plantorna hade t.o.m. 2-3 blommor. Annars är det inte ovanligt att mosippor växer långsamt och blommar först efter många år. Här trivdes de tydligen.

Tidigare fanns här på åsen rikligt med mosippor, men som på så många andra platser har de försvunnit. En enda planta lever fortfarande kvar av det gamla beståndet. Här knäböjer Linda för att fotografera den medan vi andra står och  funderar och resonerar om  mosippornas livsvillkor.

Matrast i solvärmen på åsens sydsluttning. Själva åsen är en intressant geologisk bildning. En jättelik sanddyn har det sagts, 18 meter hög. Lite skeptiska, med tanke på dess längdriktning i landskapet, resonerade vi omkring detta och hur den kan tänkas ha skapats efter inlandsisens avsmältning för c. 10 000 år sedan.

  <<< Till HNF bildsidor

Hallsbergs Naturskyddsförening, Startsidan