Hallsbergs Naturskyddsförening

RAPPORTER 2015

Blomman i vår logotyp - mosippan

  Årsmötet den 9 mars 

Verksamhetsberättelsen         Årsmötesprotokollet

Uggleexkursionen

Orrspel på Kärnskogsmossen

Röjning i Broby äng
Hällkistans naturreservat, Södra Mossby och Norra Mossby i Kumla

 

 

           Styrelsemöte 2015-01-20          Styrelsemöte 2015-03-02          Styrelsemöte 2015-03-20      Styrelsemöte 2015-05-11

Styrelsemöte 2015-08-24           Styrelsemöte 2015-09-28         Styrelsemöte 2015-11-02           

    Till Hallsbergs Naturskyddsförening, Startsidan

     Rapporter från tidigare år:   HNF 2010         HNF 2011        HNF 2012     HNF 2013     HNF 2014