Hallsbergs Naturskyddsförening

RAPPORTER 2014

Blomman i vår logotyp - mosippan

Årsmötet den 11 mars

Verksamhetsberättelsen             Årsmötets protokoll

Uggleexkursionen 22 mars

     Naturnatten 5 maj  

 

 

Svampexkursionen 6 september vid Trystorp

Styrelsemöte 2014-02-17           Styrelsemöte 2014-03-31         Styrelsemöte 2014-05-13              Styrelsemöte 2014-06-10

  Styrelsemöte 2014-08-25           Styrelsemöte 2014-09-30        Styrelsemöte 2014-10-28              Styrelsemöte 2014-12-02

    Till Hallsbergs Naturskyddsförening, Startsidan

     Rapporter från tidigare år:   HNF 2010         HNF 2011        HNF 2012     HNF 2013     HNF 2014