Resan på Island 2007

Många av växterna vi såg på Island var för oss arktiska sällsyntheter och speciella för Island

Arktisk marviol, Cakile maritima ssp. islandica

Brokstarr, Carex bicolor

 Finstarr, Carex krausei

Ishavsvide, Salix arctica

Islandsfräne, Rorippa islandica

Ishavshästsvans, Hippuris tetraphylla  

Ishavsstarr, Carex subspathacia

Islandstimjan, Thymus praecox ssp. arcticus

Isstarr, Carex glacialis

Islandsstarr, C. lyngbyei

Ishavsstjärnblomma,  Stellaria humifusa

Islandstimjan, Thymus praecox ssp. arcticus

 Till startsidan        Galleriet        Resor                                                                                                       Islandssidor:              6                  Nästa sida från Island >>>