Vy från Ösby västerut mot Kvarntorp, Åkerby och Tarsta                 Foto:2005-04-09

I bakgrunden till vänster ses skorstensröken från destruktionsanläggningen SAKAB (senare Fortum Waste) och strax intill den 100 meter höga slagghögen i Kvarntorp. Framför den ligger Nedre Åkerby väster om gamla riksväg 51, öster om vägen ses  på höjderna till höger gårdar i Tarsta. En forntida grav lär finnas under den nutida stenhögen i förgrunden. 

Utsikt västerut från Eketorpet vid Ösby Utsikt från Ösby västerut mot Nedre Åkerby Ösby sett från Egeby
Ösby 227 Tarsta 191  
    Pålsbodas omgivningar >>>