VÄXTFÖRTECKNING

Sök på vetenskapliga namn  >>>

  Svenska namn

    Växtfamiljer

Adam och Eva Berberisväxter
akleja Berberidaceae
Brassicaceae
aklejruta Campanulaceae
alpklöver Caryophyllaceae
alpnycklar Fabaceae
alsikeklöver Fumariaceae
alvararv  Geraniaceae
apel Harsyreväxter
arktisk marviol
backfingerört Jordröksväxter
backglim  Klockväxter
backklöver Korsblommiga
backnejlika  Kransblommiga
backruta Lamiaceae
backsippa Lejongapsväxter
backsmultron Lentibulariaceae 
backsmörblomma Lummerväxter
backtrav
backvial Lycopodiaceae
balearisk vedel Nejlikväxter
balkanoxel Nymphaeaceae
baltisk marviol
baltnycklar Näckrosväxter
berberis Näveväxter
bergglim  Orkidéer
bergkårel
bergmynta Orchidaceae
bergvallmo Orobanchaceae
blekgentiana Oxalidaceae
blek jordrök  Paeoniaceae 
blekspirea Papaveraceae
blodnycklar Pionväxter
blodrot Ranunkelväxter
blodtopp Ranunculaceae
blomsterlupin Rosaceae
blåhallon Rosväxter
blåsippa Scrophulariaceae
blåsuga Snyltrotsväxter
bohusranunkel Tätörtsväxter
bondpion Vallmoväxter
borstnejlika  Ärtväxter
borstsenap
borstsmörblomma
bosyska
brudbröd
brudspirea
brudsporre
brunbinka
brunkulla
brun ögontröst
brunört
brödranejlika 
bukettranunkel
bukettros
bukettspirea
buskstjärnblomma 
buskvicker
bäckbräsma
bäckveronika
citronmeliss
cypresslummer
daggros
dikesveronika
dvärgarun
dvärgbläddra
dvärgfingerört
dvärglummer
dvärgnäckros x gul näckros
dvärgranunkel
dvärgyxne
dybläddra
dyveronika
esparsett
fagertrav
fingerborgsblomma
finnlummer
finnoxel
finsk fingerört
fjällbinka
fjällblära 
fjällbräsma
fjällgentiana
fjällfingerört
fjällkåpa
fjällnejlika 
fjällnörel 
fjällsippa
fjällsmörblomma
fjällspira
fjälltrav
fjälltätört
fjällummer
fjällyxne
fjällögontröst
flikplister
flikros
flugblomster
fodergetruta
fransgentiana
frossört
färgginst
fältarv 
fältgentiana  
fältsippa
fältvedel
fältveronika
glansros
glansruta
glansveronika
granspira
grenigt kungsljus
groddlummer
grodmöja 
grusnejlika 
grådådra
gråfingerört
grå småfingerört
grå ögontröst
grässtjärnblomma 
grönknavel  
grönkulla
grönlandsyxne 
grönvit nattviol
guckusko
gulkronill
gullborste
gullklöver
gullris 
gullspira
gullusern
gul nunneört
gul näckros
gulsippa
gulsporre
gul sötväppling
gulvial 
gåsört
gökblomster 
göknycklar
gökärt
hallon
hamnsenap
hampdån
hampflockel  
harklöver
harmynta
harris
hartsros
havsnarv 
hesperis
hjortron
hjärtstilla
honungsblomster
humleblomster
humlelusern
humlesuga
hybridgullregn
hålnunneört 
hårginst
hårig nyponros
hårnarv 
häckberberis
häckhagtorn
häckvicker
hägg
höskallra 
höstgullris
iberisk vedel
islandsfräne
islandstimjan
isop
isranunkel 
isvedel
japansk mispel
jerusalemsalvia
Johannesnycklar
jordklöver
jordranunkel 
jordreva
julros
Jungfru Marie nycklar
jättevallmo
kalkdån
kalknarv 
kal knipprot
kal nyponros
kanelros
kattmynta
kikvedel
klapperögontröst (?)
klibbglim 
klippoxel
klippveronika
klöverärt
knippnejlika 
knottblomster
knytling 
knärot
knölsmörblomma
knölsyska
knölvial
korallpion
kornvallmo 
korskovall
kransborre
kransmynta
krutbrännare
krypnarv 
kråkklöver
kråkvicker
kungsljus
Kung Karls spira
kungsmynta
kustarun
kustruta
kvarnvicker
kålsenap
källarv
källfräne
käringtand
kärrbräsma 
kärrknipprot
kärrnycklar
kärrspira
kärrstjärnblomma 
Laestadiusvallmo 
lapparv 
lappfela
lappgentiana
lappgullris
lappnycklar
lappranunkel
lappspira
lappyxne
lavendel
lejonsvans
liten getväpplimg
liten sommarvicker
liten såpnejlika 
ljungögontröst
ljus fjällvedel
luddranunkel 
luddvedel
luddvial
luddvicker
luktpion
luktsmåborre
luktsporre
luktvicker
lundtrav
läkekungsljus
lökgamander
löktrav
mahonia
majnycklar
majsmörblomma
majveronika
marviol
mattlummer
mellanlummer
mellanlusern
mjukplister
mosippa
mosippor, groddplantor
mossnycklar
murgrönsmöja
murreva
mursenap
myggblomster
mångfingerört
mörkt kungsljus
natt och dag
nattviol
nordisk stormhatt
nordlummer
nordlundarv 
nordspira
norna
norsk fingerört
norskoxel
nyponros
nålginst
nästrot
oxel
paranasalvia
pepparrot
persisk gulros
pipdån
plattlummer
plommon
polarblära 
praktbetonika
praktbrunört
praktgulplister
praktkungsljus
praktsporre
praktveronika
prydnadssmultron
pukvete
purpurklätt 
purpurknipprot
päron
rapunkelklocka
revfingerört
revlummer
revsmörblomma
revsuga
riddarsporre
riplummer
rockentrav
rosenhallon
rosenkronill
rosenplister
rosenspirea
ryssgubbe
rysk småborre
rågvallmo
rättika
rödblära 
rödklöver
röd näckros
rödnarv 
rödnörel 
rödplister
röd skogslilja
rödsyssla
rönn
rött oxbär
salepsrot
saltnarv 
sandlupin
sandnarv
sandsenap
sandtrav
sandvedel
sandvita
Sankt Pers nycklar
sarmatisk daggkåpa
sibirisk kransveronika 
sibirisk nunneört
silverarv 
sjöranunkel
skarptandad daggkåpa
skelört
skogsfru
skogsklöver
skogsknipprot
skogskovall
skogsnarv 
skogsnattviol
skogsnycklar
skogsvicker
skrednarv 
skuggveronika
skånsk sandnejlika 
sköldmöja
sloknunneört
slån
smal käringtand
smultron
smultronklöver
småborre
småfingerört
smånunneört 
smällglim 
smällvedel
smörbollar
sommargyllen
sorgört
spetshagtorn
spikvallmo 
spindelblomster
sprödarv 
späd ögontröst
stallört
stennarv
stenbär
stenros
stillfrö (Dillsenap)
stinksyssla
stjärngentiana
stjärnklöver
stor doftjulros
stor femfingerört
stor getväppling
stor käringtand
stor nunneört
stor sandnejlika 
stor skogslilja
stor sommarvicker
storsyssla
stor sötväppling
stor ögontröst
strandaster
strandbräsma
strandgentiana
strandgyllen
strandklo
strandkål
strandlummer
strandranunkel
strandsötväppling
strandtrav
strandvallmo
strandvial
strandvedel
strandveronika
strimklöver
strimsporre
sträv nejlikrot
styvfingerört
stäppsalvia
sumpnycklar
surkörsbär (Klarbär)
sumpfräne
sydsmörblomma
svalört
svarthö
svartoxbär
svensk häggmispel
svensk ögontröst
svärdsyssla
sydknutnarv 
sylnarv 
såpnejlika 
såpört 
sötkörsbär
tandrot
teveronika
tiggarranunkel
tistelsnyltros
tjärblomster
tok
toppfrossört
tovsippa
trolldruva
tusensköna
vanlig backtimjan
vanlig fjällarv 
vanlig gråbinka
vanlig saltarv 
vanlig våtarv 
vanlig ögontröst
vattenmöja
vattenveronika
vaxnycklar
vejde
vejksel
videaster
vidjeginst
vildapel
vildärt
vingvial
vintergäck
vintergäckiris
vippärt
vitblära 
vitklöver
vitknavel 
vit näckros
vitplister
vitsenap
vitsippsranunkel 
vit skogslilja 
vitsippa
vit sötväppling
vityxne
vresros
vågdaggkåpa
våradonis
vårarv 
vårfingerört
vätögontröst
vätteros
åkerbär
åkerkål
åkerranunkel
åkerveronika
älggräs
ältranunkel 
ängsbräsma
ängsgentiana
ängskovall
ängsnycklar
ängsruta
ängsskallra
ärenpris
ärtvicker
ävjebrodd

Till startsidan

Bildgalleriet

Växter

Uppdaterat 2020-05-15