ARTLISTA

       växter          

VÄXTLOKALER i Närke 

Ranunkelväxter,  Ranunculaceae   Sl. Pulsatilla

     

Projekt Mosippa i Örebro län

Den vackra mosippan är hotad. Den är uppsatt på rödlistan för arter som är på väg att försvinna. Det finns en nationell plan för att rädda den, bl.a. pågår försök i Örebro län. Hittills framgångsrikt. Skogsstyrelsen ordnar brända ytor. Jag har tagit på mig uppgiften att  så ut frön och följa upp vad som händer på de olika lokalerna. Vissa skötselåtgärder behövs. Mosippeplantorna växer mycket långsamt på de näringsfattiga tallmoarna. Sedan starten 2004 har det nu, 2016, tillkommit omkring 780 stora bladrosetter och ca 1100 småplantor. Se tabell.  
Snart treårig mosippa med stora knoppar, sådd i juli 2004. Vissbodamons naturreservat. Foto 2007-04-07 Treårig mosippeplanta  med tre blommor i Vissbodamons naturreservat.  Sådd i juli 2004. Blommar första gången i april 2007.  Foto 2007-04-24 Mosippa, Hjortkvarn. En av plantorna som fått lämna ifrån sig frön för att återskapa mosippelokaler i länet. Foto 2008-05-04
8 veckor gamla groddplantor av mosippa, sådda i juli 2006 i Vissbodamons NR  Hallsberg.   Foto 2006-09-08 Mosippeplantor efter första övervintringen, 10 månader gamla. Mycket välutvecklade mosippeplantor,  1 år gamla. Vissbodamons NR 
 
Tvååriga mosippeplantor, sådda i juli 2004. Den ena plantan här börjar under hösten ansätta en knopp. Vissbodamons NR.  Foto 2006-09-08

Mosippeplantor bildar bladrosetter på jordstammen. Det man först uppfattar som tre tättsittande små plantor, kan vid närmare betraktande visa sig vara olika skott på en planta. Planta upptrampad av dovhjortsklövar.     Foto 2007-05-19

En av de tre gamla mosippeplantorna i Vissbodamons naturreservat. Mycket rikt blommande 24 april 2007. När reservatet bildades 1962, under tillskyndan av Birgit Fredrikssson,  fanns här 150 plantor med ca 500 blommor. 
Tillbaka  till startsidan 

Bildgalleriet  

Artlista

  Fler ranunkelväxter >>>

Bildsidor:     2       4     5       7      9   10     11    12    13   14    15    16    17   18  19   20   21   22   23   24   25   26    27    28   29   30   31  32  33  34  35   36   37   38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   48  49  50  51  52     ........  99   
Uppdaterat 2020-04-23