Sörby i Sköllersta      Fotograferat från Egeby. Vi ser Kvarntorpshögen i bakgrunden och den låga kullen med backsippor.      Foto:2006-02-10  

,

 Sörby (tidningsklipp, från 19??. Sörby fotograferad 1 april 1980 Utsikt mot sydost från Sörbykullen
Utsikt mot sydväst från Sörbykullen En sjö har bildats på åkern vid Sörby efter ett skyfall  Sörby. Kullen med backsippor och den gamla jordkällaren.
    Pålsbodas omgivningar >>>