GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (2)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder

På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt

Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Stationssamhället sid 1

 

Pålsboda samhälle fanns inte före 1862. Det året öppnades järnvägen Stockholm-Göteborg. En station byggdes här och det behövdes en mängd tjänstemän och arbetare. En gästgivargård byggdes och Pålsboda samhälle började växa.  Bangården i Pålsboda sedd från åsen i söder. Foto 1902.

Smalspåriga järnvägen mot Finspång öppnades 1874. Här en bild från premiäråret. 

Här ser vi i vänstra kanten av bilden ett lok på smalspåret från Örebro på väg in till Pålsboda station.

 

Ånglok på stationen i Pålsboda omkring år 1900

Ett vykort på Pålsboda station omkring år 1900 

Spårområdet vid Pålsboda station, sett från väster. Foto 1902

Pålsboda station omkring sekelskiftet 1900.   Pålsboda järnvägsstation omkring 1917 Några av de många anställda vid Pålsboda station. Foto 1920

Pålsbodas stationshus och Stinshuset i början av 1900-talet

Pålsboda banvaktstuga

Pålsboda banvaktstuga

  Pålsboda stationssamhälle sid. 2 >>>        

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33    34   35   36   37  38