GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (20)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 4

Festklädda ungdomar i början av seklet (1900-talet) Pålsboda kristliga ungdomsförening - Syskonringen 1905 Ungdomsföreningen i Elim (Baptistförsamlingen) omkring 1904

Ungdomsföreningen i Elim  omkring 1916 Pålsboda kyrkokör 1950 Sigge Bock hyllas vid hemkomsten efter TV-vinsten
I väntan på en cykelstafett den 21 aug. 1944 utanför Konsum.  Bilden insänd av Sten-Olov Nilsson Maglarp (2010-08-05) . Han berättar:"Fr.h. min far Ernst Nilsson, min mamma Karin, min bror Erik med studentmössa och min morfar Örebroaren Olof Bruhn. Konsumbutiken i Pålsboda. Den revs 1976. En ny butik öppnas nere på Köpmangatan. Intill Konsumbutiken var en järnhandel och en fäghandel
Skolorientering, Pålsboda 1957 Pålsboda GOIF 50-årsjubileum 1982

Rune Källdin, 1921-2017,en bygdens son verksam som folkskollärare i Sköllersta skola större delen av sitt liv. 

Julbild med familjen Thure Gustafson. Thure med hustrun Elsa, sönerna Bo och Stig och två döttrar. 

 
  När flygmaskinen kom till Pålsboda, 1919  

Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 5 >>>              

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-12-03

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38