GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (6)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Villasamhället Pålsboda sid 1

 

Kratte-Klaras knuttimrade stuga i Källbergsbacken.

Pålsboda sett från åsen i söder 1908

Köpmangatan i början av 1900-talet

Kärrsvägen sedd västerut i början av 1900-talet. Till vänster ses mangårdsbyggnaden vid Kärr. 

Kärrsvägen sedd mot väster ungefär som bilden t.v. men nu har tillkommit ett par hus som skymmer Kärrs gård.

Kärrsvägen sedd mot väster från backen uppe vid Storgatan. 

Kärrsvägen sedd österut Villagatan sedd mot norr  Bild i början av 1900-talet med Gästis stallar i bakgrunden

Pålsboda villasamhället sid 2 >>>      

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38