GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (15 )

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

.

Kyrkor, skolor och skolbilder sid 3

Dahlanderska skolan i Pålsboda, byggd 1906. Frans Dahlander med elever i Pålsboda 1931 Fortsättningsskolan 1934. Lärare Frans Dahlander. 
Fröken Johansson med 1:a klass, sommaren 1935, Pålsboda.  Alla klasserna vid folkskolan i Pålsboda hösten 1940. Skolkort från 1943, Pålsboda. Lärare är kantor Björk. 
Det gamla skoldasset vid folkskolan i Pålsboda (Dahlanderska skolan) Norra skolan alldeles nybyggd, våren 1942    (Fotots ägare är Sten-Olov Nilsson, Magleby).

Norra skolan omkring 1955

Nya folkskolan i Pålsboda 1943 med läraren Ernst Nilsson. (Fotots ägare är Sten-Olov Nilsson, Magleby). Elever i Norra skolan 1944    (Fotots ägare är Sten-Olov Nilsson, Magleby). Elever i Norra skolan, Pålsboda våren 1945   (Fotots ägare är Sten-Olov Nilsson, Magleby).
Folkasboskolan (högstadieskolan) byggdes 1964-65. Invigdes 1966.  Fotot är kanske taget vintern 1966.                           Fler bilder från Folkasboskolan>> Elever i klass 2 Norra skolan ca 1943-1944 Norra skolan, 1943

 

Norra skolans alla elever, troligen våren 1942. De yngsta eleverna i klass 1 sitter längst fram. De är födda 1934. Norra skolan, klass 2 ca 1944 Norra skolan, klass 3, 1961

Kyrkor,  Skolor och skolbilder sid 4 >>>         

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2018-10-01

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32    32   33   34   35   36   37  38