GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (4)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 1

Arbetslag vid Kärrs gård, Pålsboda Rättare Olsson med maka, Kärr   Arbetslag vid Kärr, ca 1930

Arbetare vid Plantskolan i Pålsboda, kanske ca 1916

Arbetare vid Plantskolan i Pålsboda

Omlastare vid stationen i Pålsboda

 

Arbetare vid stationen i Pålsboda 

Brobygget i Pålsboda 1935 Brobygget i Pålsboda 1935

Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 2 >>>     

 Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

 Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38