GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (7)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

   Flygfoton och översiktsbilder sid (1900-1940)

Pålsboda sett från väster ca 1906-1908

Pålsboda sedd från väster omkring 1920

Pålsboda sett från norr, troligen omkring 1930

Pålsboda sett från söder, före 1934

 Pålsboda sett från nordväst 1936

Pålsboda sett från NO 1937

 Flygfoto över södra Pålsboda

 Flygfoto över Pålsboda sett från NV 1939  Flygfoto över Pålsboda centrum ca 1940.

Flygfoton och översiktsbilder sid 2 >>>    

 Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2011-04-11

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37  38