GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (37)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

Pålsboda började förändras raskt fr.o.m. 1960-70-talen  sid.3

Bonden på Folkasbo gård ca 1972 Brygghuset vid Kärrs gård, Pålsboda Märklig händelse. Segelflygplan nödlandade vid Pålsboda gård
     
Utsikt mot Pålsboda från backen ovanför Backa gård 1982. Vattentornet är strax till höger utanför bilden. - Jämför med nästa bild! Samma plats. - Utsikt mot Pålsboda 21 år senare, 2003. Åkrarna har planterats med tall, gran och närmast samhället med ekar. - Jämför med föregående bild! Samma plats. - 2019 har vi den här utsikten, efter 37 år. Inte heller vattentornet syns bakom de uppväxande träden. Det sägs att Sverige mörknar av allt mer planterad skog. Tydligen så även i Pålsboda. 
Bild från Folkasboskolan österut över Folkasbofältet, 1968 Bild mot Folkasboskolan från öster i mars 1969 Stationshuset, Stinsbostaden, och första hyreshuset t.h. 1969
Pålsboda centrum med Centralkiosken 15 december 2009 Centralkiosken 15 december 2009 Kiosken i Pålsboda brann sommaren 2019
       
Värmeverket startar i Pålsboda

                    Fler Pålsbodabilder fr.o. m.1960-70-talen >>>                       

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2019-12-03

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38  39