GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (19)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 3

Möbelfabriken på Södra Storgatan brann 1939 Bygget av Odell och Ekbergs fabrik1942 Gjuteriet Pålsboda. Interiör. 1948

Gjuteriet Pålsboda. Interiör. 1948
Personal vid Odell och Ekbergs Gjuteri och Mekaniska Verkstad 1948 Invigningen av Ekonomitrycks lokaler 1 juni 1959
Vid invigningen av Ekonomitrycks lokaler 1 juni 1959 Invigning av Ekonomitrycks lokaler den 1 juni 1959.  Personal vid gamla häftstiftsfabriken
Anställda vid konfektionsfabrik i Pålsboda Personal på möbelfabriken i Gamla Lusen (Häftstiftsfabriken) VD Carl-Olov Ericsson, Pålsboda träförädling 
David Karlsson får "Tage Erlander"-medaljen av utrikesminister Sten Andersson vid ett besök i Pålsboda. 1989-08-20 Carl Ericsson med familj, Svennevad, 1930-talet Pålsboda husmodersförening. 1930-40-talet.
Pålsboda gymnastikförening 1930-40-talet Pålsboda gymnastikförening 1930-40-talet Pålsboda gymnastikförening 1930-40-talet
I lekparken vid Filadelfia ca 1944 Ingalill och Sirkka-Liisa Lokalredaktören för NA i Pålsboda, Gunnar Hjalmarsson  Redaktör Gunnar Hjalmarsson fyller 85 år
Samuel och Ingrid Östensson kör hästar till Hällebobadet Pålsbodagäng på cykelsemester 1946 Påskkäringar i Pålsboda 1952-04-14
Skolutflykt från Norra skolan till Kuggängen i Pålsboda Pålsboda damer handbollslag. 1970-talet Fotbollslag i Pålsboda i mitten av 1900-talet.
Sykurs med Marianne Bergström 1973 Kyrkvaktmästare KG Andersson trampar igång kyrkkloclorna Parkföreståndare Paul Nielsen 1976
Lennart Nielsens bild av sin morfar och mormor, Ernst Gunnar Karlsson och Alma Contantia Jansson i Odland Boo. Lennart är son till Paul Nielsen på fg. bild.  Text hörande till föregående bild. Ett intyg av kyrkoherde H Heimdahl. Ett intyg kanske motsvarande ett pass inför en planerad resa till Nordamerika. Thure Gustafssons varubuss utanför butiken i Pålsboda

Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 4 >>>     

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38