GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (19)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

 

Folk och verksamheter  sid 3

Möbelfabriken på Södra Storgatan brann 1939 Bygget av Odell och Ekbergs fabrik1942 Gjuteriet Pålsboda. Interiör. 1948

Gjuteriet Pålsboda. Interiör. 1948
Personal vid Odell och Ekbergs Gjuteri och Mekaniska Verkstad 1948 Invigningen av Ekonomitrycks lokaler 1 juni 1959
Vid invigningen av Ekonomitrycks lokaler 1 juni 1959 Invigning av Ekonomitrycks lokaler den 1 juni 1959.  Personal vid gamla häftstiftsfabriken
Anställda vid konfektionsfabrik i Pålsboda Personal på möbelfabriken i Gamla Lusen (Häftstiftsfabriken) VD Carl-Olov Ericsson, Pålsboda träförädling 

Folk  & verksamheter i Pålsboda sid 4 >>>     

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2010-01-07

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38