GAMLA BILDER FRÅN SKÖLLERSTA  (33)

Kyrkor, Prästgård, konfirmander         Flygfoton           Hus & gårdar            Skolor & skolklasser           Folk & verksamheter       Norrtorpsområdet        Testa gamla radby       Kånsta och Gillberga kvarn

Stationer och smalspåriga järnvägen

Stationer och smalspåret

Järnvägsstationen i Sköllersta, c.1910 Sköllersta stationshus i början av 1900-talet Sköllersta stationsområde ca 1950
.
Översvämning vid Kvismarens station 1931 Tarsta station 1908 Sköllersta stationshus ca 1930
.
Tarsta station 1902 Smalspåret vid Tarsta 1962 Smalspåret, eventuellt över Kvismare kanal ca 1950

 

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2022-01-05

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17   18    19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38  39  40